V první polovině roku 1990 se spojilo 10 odborníků z oblasti poplašných zařízení a řešilo situaci poptávky na trhu po těchto zařízeních na profesionální úrovni v regionech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov.

Dne 28. června 1990 zahájila firma Jaroslav Sára - Sára servis svoji činnost. V dané době ještě panovala mezi zástupci státních podniků nedůvěra k nově vzniklé soukromé firmě, a proto kvalita montážní a servisní činnosti musela vysoce převyšovat dřívější zvyklosti. Zákazníků přibývalo a firma rozšiřovala svoji působnost i do dalších regionů státu i do zahraničí. V průběhu prvních pěti let se jejími zákazníky postupně staly různé průmyslové podniky, peněžní ústavy, obchodní firmy, advokátní kanceláře i zařízení státní správy.

Namátkou lze jmenovat Komerční banku a.s., Českou spořitelnu a.s., Investiční a poštovní banku a.s., Burzu cenných papírů Praha a.s., Kreditní banku Plzeň, Agrobanku a.s. Praha, Union banku a.s., Československou obchodní banku a.s., Českou poštu s.p., SPT Telecom a.s., Výstaviště Praha, Sokolovskou uhelnou a.s., Advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík, Armabeton Praha a.s., Průmstav Praha, Ministerstvo zahraničních věcí, Průmstav Pardubice, Železárny Beroun, Rico Most, Ministerstvo kultury, Tabák Kutná Hora a.s., Česká stavomontážní Praha, První stavební a.s. Karlovy Vary, Stados Praha, Alfa Sokolov, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s., Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice Sokolov, Nemocnice Galanta, Karlovarský porcelán a.s., školy a mateřské školky, obchodní firmy Birner, Bona, Halada, Jednota Toužim, PRO-TOP, Tuzex, kasina, hotely, Čedok, Česká pojišťovna a.s., Celní úřad Karlovy Vary, Celnice Boží Dar, Katastrální úřad Karlovy Vary, Podnik výpočetní techniky a.s., Karlovy Vary a Beroun.

K zajímavým realizovaným dílům patří elektrická požární signalizace na Výstavišti v Praze, slavnostní osvětlení a kamerový systém Černínského paláce v Praze, slaboproudá zařízení Burzy cenných papírů v Praze, požární signalizace v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, elektroinstalace OD Galaxie Praha, velkoprodejna nábytku Weiss v Niederpöllnitz (SRN).